Sygedagpengeloven

– Med kommentarer

Af

John Klausen

Pris

1.550 kr

Om bogen

Sygedagpenge er en af de centrale ydelser i det danske forsørgelses- og beskæftigelsessystem.

Denne fremstilling tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som sygedagpengeloven giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder, administrative forskrifter og praksis på sygedagpengelovens område. Arbejdet med fremstillingen er afsluttet i september 2020 og der er ikke medtaget materiale derefter.

Bogens forfatter er professor (mso), ph.d. John Klausen, som er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

25.11.2020

Sider:

557

ISBN:

9788757444070

Se på jurabiblioteket

"Alt i alt er der tale om en anvendelig, lettilgængelig og fagligt solid lovkommentar, der kan anbefales som opslagsværk til alle, der arbejder med sygedagpengeområdet."
- Eva Naur, Ugeskrift for Retsvæsen, den 10. marts 2021