Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

– fra teori til praksis

Af

Henrik Søgaard Hansen

Pris

500 kr

Om bogen

Strategisk ledelse – fra teori og praksis vil styrke læserens forståelse af strategi og organisation.

I del 1 skabes et overordnet teoretisk fundament. Henrik Søgaard Hansen gennemgår strategi som historisk fænomen, hvor begreber som mission, vision, værdier behandles som organisatoriske forudsætninger for værdiskabende bæredygtighed, strategiske niveauer og omverdenens forskellige kategoriseringer.


I del 2 præsenterer Henrik B. Sørensen og Henrik Søgaard Hansen et klassisk blik på strategi, som foldes ud i tre temaer. Det første tema handler om selve værdiskabelsen i organisationer, hvor organisationsforståelse bliver forbundet til spørgsmålet om værdiskabelse. Under dette tema behandles begrebet disruption i sammenhæng med den ambidextrøse virksomhed. Det andet tema uddyber forholdet mellem organisationen og dens omverden, også benævnt kontekst. Det tredje og sidste tema opsamler en række af de teoretiske aspekter og analysemodeller, der kan inspirere til strategiarbejdet.


I del 3 formuleres et radikalt andet bud på forholdet mellem strategi og organisation. Via fænomenologien går bogen tæt på mellemlederens hverdag ved at genindsætte mennesket som et centralt aspekt af strategisk handling. Det særlige ontologiske perspektiv giver den enkelte strateg mulighed for og inspiration til at udvikle nye perspektiver på strategi som et hverdagsfænomen. Der er i del 3 lagt vægt på mellemlederen som strateg. Del 3 er skrevet af Maria Hamilton Brown og Jesper Knudsen.


I den 4. del afsluttes bogen med fortællingen om de store kriser, der præger vores samtid og forstyrrer værdiskabelsen, leveringen og fastholdelsen. Nye forskningsresultater opsummeres og præsenteres for læseren, som med disse nye værktøjer bliver i stand til at navigere i krisetider. Kapitlet er skrevet af Kim Klyver og Suna Løwe Nielsen, og rækker på ny viden om strategisk ledelse i relation til moderne, kontekstuelle udfordringer.


Bogen er rettet imod undervisning på diplomfag og HD samt undervisning på universiteter, hvor strategi indgår. Undervisere kan tilrettelægge strategiundervisningen med udgangspunkt i bogens temaer, som giver gode muligheder for at supplere og uddybe med den forskning og praksisudvikling, som bogen netop er baseret på.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

19.03.2024

Sider:

360

ISBN:

9788757456127