Strategi og styring med effekt

Strategi og styring med effekt

– Danske erfaringer

Af

Per Nikolaj Bukh (red.), Karina Skovvang Christensen (red.)

Pris

525 kr

Om bogen

Effekt og nye styringsformer, der sætter fokus på, hvordan der skabes værdi for borgerne er kommet i fokus i den offentlige sektor. Det gælder i særdeleshed regionerne, hvor værdibaseret sundhed præsenteres som det fremtidige styringsparadigme og i kommunerne, hvor effekt i stigende grad indgår i analyser, strategier og nye budgetmodeller.

Bogen præsenterer elementerne i den ledelsesmæssige infrastruktur for fremtidens velfærdssamfund – og giver inspiration til arbejdet med effektbaseret strategi, ledelse og styring i alle dele af den offentlige sektor. Bogen, der indeholder 20 kapitler om den mest innovative styringspraksis, er struktureret i tre temaer, der tilsammen giver et indblik i de mest centrale og praktiske erfaringer: Fremtidens velfærdssamfund, strategi, mål og databaseret ledelse samt nye modeller for effektbaseret styring. 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.06.2018

Sider:

420

ISBN:

9788757438628

"Bogen formår gennem 19 kapitler med hvert sit unikke udgangspunkt, forfattet af flere forskellige erfarne praktikere, at føre os gennem den udfordring, der ligger i effektbaseret styring og denne måde at måle flere samskabende variablers outcome. Hvert kapitel har en brobyggende indledning til det foregående kapitel, hvilket giver et behageligt flow i læseoplevelsen. Efter kapitlernes indledning tydeliggøres en disposition og en afrunding. Genkendeligheden i fremgangsmåden er et plus for sammenhængskraften i bogen og en nødvendighed, når så mange forskellige individer bidrager til én bog."
- Dea Henriette Franck, boganmeldelse i Dansk Psykolog Forening

 

"Der er mange rigtige gode og spændende erfaringer med en resultat- og/eller effektbaseret styringsform i borgen. Og det er spændende at komme med rundt i kommuner og regioners arbejde med resultat- og effektstyring."
– Vibeke Normann Andersen, DenOffentlige.dk


"Hver del er rigt forsynet med case artikler, skrevet af offentlige ledere med stor praksiserfaring. Artiklerne er både grundige vervejelser om konsekvenser af de styringsparadigme vi har og hvad fremtiden byder samt eksempler på konkrete tilgange til emnet i kommunerne."
- Per Roholt, DenOffentlige.dk