Straffesagens gang

Af

Nicolaj Sivan Holst , Gorm Toftegaard Nielsen

Pris

395 kr

Om bogen

Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglerne om politiets efterforskning og tvangsindgreb, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagernes behandling ved domstolene. Fremstillingen følger straffesagens gang fra sigtelse til dom.

Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog så også andre kan følge fremstillingen. Omfattende henvisninger til retspraksis og et udførligt stikordsregister gør den desuden velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarer.

Nicolaj Sivan Holst er lektor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet og er tidligere anklager.

 

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

05.10.2020

Sider:

265

ISBN:

9788757439670

Se på jurabiblioteket

"6. udgave af denne lærebog i straffeproces, med særligt sigte på undervisningen på den juridiske grunduddannelse, udkom i 2016. Bogen er nu ført ajour af lektor Nicolaj Sivan Holst med de seneste lovændringer og retspraksis. I denne reviderede udgave er der reglerne om varetægtsfængsling, efterforskning på internettet og det nye ungdomskriminalitetsnævn inddraget som noget nyt. Dermed er bogen vokset med 28 sider."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 30. december 2020