Strafferettens almindelige del

Af

Trine Baumbach, Thomas Elholm

Pris

695 kr

Om bogen

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.
Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

15.08.2022

Sider:

632

ISBN:

9788757451696

Se på jurabiblioteket

"Denne boken har sin styrke ikke bare i en grundig gjennomgang av den tekniske strafferetten, men også ved å peke på de grunnleggende prinsippene som man ikke må tape av syne."
- Morten Holmboe, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, den 11. september 2021 

 

"Bogen indeholder en grundig og velskrevet fremstilling af den strafferetlige ansvarslære. [...] Jeg kan give bogen mine bedste anbefalinger. Det gælder både som lærebog, hvor bogen giver en grundig indføring i ansvarslærens hovedveje og krinkelkroge, og som opslagsværk for praktikere, der kan finde nyttig vejledning til brug for de konkrete straffesager."
- Jens Røn, UfR , den 14. juni 2021