Strafferet 2

– Sanktioner

Af

Lasse Lund Madsen , Jens Røn

Pris

225 kr

Om bogen

STRAFFERET 2 

Sanktionerne udgør, sammen med Strafferet 1 - Ansvaret, en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler. I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og straflignende foranstaltninger. 

Formålet med bogen er som hidtil at give læseren et grundlæggende indblik i de forskellige strafformer, der findes i dansk ret. Læseren får en indføring i afsoning i åbne, henholdsvis lukkede fængsler eller hjemmeafsoning på bopælen med fodlænke, reglerne om prøveløsladelse, forvaring, betingede domme med samfundstjeneste og/eller andre vilkår, herunder om efterlevelse af afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet samt principperne for udmåling af sum- og dagbøder.

Herudover gennemgås principperne for udmåling af frihedsstraf og sammenhængen mellem domstolenes konkrete strafudmåling og politikernes mulighed for at normere straffastsættelsen. De nyere regler om dobbeltstraf og regler om visse opholdsforbud er ligeledes medtaget i fremstillingen. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation.

Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men er også velegnet som håndbog for praktikere. 

Lasse Lund Madsen er professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

Jens Røn er landsdommer og retspræsident ved Vestre Landsret.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

01.12.2023

Sider:

171

ISBN:

9788757444759

Se på jurabiblioteket