Statsstøtteret i EU

Statsstøtteret i EU

– mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen

Af

Sune Troels Poulsen

Pris

780 kr

Om bogen

Statsstøtte har stor betydning i den danske økonomi som middel til at fremme en række prioriterede mål. Staten har som udgangspunkt frihed til at fastlægge de mål og midler, som staten ønsker at prioritere og anvende, men EUF-traktaten opstiller af hensyn til konkurrencen på EU’s indre marked en række begrænsninger på Danmarks muligheder for at yde statsstøtte. Det har derfor betydelig interesse når Statsstøtteret i EU analyserer og afgrænser, hvornår Danmark er berettiget til selv at gennemføre en støtteforanstaltning med henblik på at fremme et prioriteret mål, og hvornår støtteforanstaltningen forudgående skal anmeldes til Kommissionen med henblik på godkendelse.

Statsstøtteret i EU analyserer statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, som afgrænser Kommissionens og medlemsstaternes kompetencer inden for statsstøtteområdet. Målet har særlig været at analysere, hvilken betydning hensynet til konkurrencen har ved vurderingen af, om en statsstøtteforanstaltning er omfattet af statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Analyserne af statsstøtteret i EU er suppleret med analyser af Kommissionens vurdering af en støtteforanstaltnings forenelighed med den fælles interesse.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.02.2015

Sider:

304

ISBN:

9788757433388

”Bogen indeholder en velstruktureret og grundig fremstilling af de væsentligste dele af den grundlæggende materielle EU-statsstøtteret. Valg og fravalg i den forbindelse forekommer relevante og velbegrundede. Forfatteren har også i vidt omfang formået at inddrage den gennemgribende revision, som statsstøttereglerne har undergået de seneste tre år som følge af Kommissionens moderniseringstiltag. Bogen kan derfor anbefales både som en dansk indføring i området og som håndbog for praktikere. ”
- Rass Holdgaard, UfR online