Statsret

– Praktisk forfatningsret i en politisk verden

Af

Henrik Hjort Elmquist

Pris

675 kr

Om bogen

I moderne politik inddrages grundloven i mange sammenhænge, og forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om fastsættelse af en skat, at gå i krig, ændringer i pensionsydelser eller spørgsmål om ministeransvar. Der stilles derfor i forhold til ansatte i ministerier mv. krav om, at de kender til de begrænsninger, som grundloven indebærer med henblik på at undgå grundlovsmæssige problemer. Nødvendigheden af et kendskab til statsret er imidlertid ikke begrænset til at gælde alene for ansatte i centraladministrationen. Også i forhold til øvrige offentlige ansatte og advokater er et sådant kendskab vigtigt.

Statsret formår gennem en caseorienteret tilgang at formidle dette kendskab og bidrage til løsningen af konkrete statsretlige problemer i ministerier og Folketinget, ved domstolene og andre steder, hvor forfatningsret praktiseres. Herudover kan Statsret give et overblik over den praktiske forfatningsret, som såvel jurister som andre faggrupper kan have nytte af. 

Endelig kan Statsret benyttes som lærebog på universiteter og gymnasier, hvor bogen giver en praktisk indføring i arbejdsformen i et ministerium i en politisk styret verden samt sætter fokus på en række centrale forfatningsretlige emner og sætter dem ind i deres rette kontekst historisk og nutidigt.

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

15.10.2018

Sider:

562

ISBN:

9788757439540

Se på jurabiblioteket

”I det hele er der imidlertid tale om en velgørende god bog, der vidner om forfatterens meget omfattende forfatningsretlige indsigt og hans vilje og evne til at levendegøre det forfatningsretlige stof på en både pædagogisk og fagligt særdeles velkvalificeret og indsigtsfuld måde.”
- Jens Peter Christensen, UfR online