Statsforfatningsret

Af

Peter Germer

Pris

685 kr

Om bogen

Denne femte udgave af dansk statsforfatningsret er opdateret inden for de forskellige retsvidenskabelige områder i dansk forfatningsret. Fremstillingen er en ajourføring af Statsforfatningsret, 4. udgave, der udkom i 2007. Den nye udgave er udarbejdet efter stort set samme retningslinjer som de fire tidligere udgaver.

I grundlovens § 3 siges det, at den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening, den udøvende magt er hos kongen, og den dømmende magt er hos domstolene. Grundtanken bag den klassiske magtadskillelseslære er, at der ved opdelingen af de forfatningsretlige funktioner skal skabes en styreform med magtbalance mellem de øverste statsorganer, som kan beskytte borgerne mod vilkårlige indgreb, i modsætning til den totalitære stat, hvor magtkoncentrationen udgør en stående trussel mod borgernes retssikkerhed.

Bogen er beregnet på at skulle anvendes som lærebog for juridiske universitetsstuderende.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

17.10.2013

Sider:

452

ISBN:

9788757422658

Se på jurabiblioteket