SPILTEORI

SPILTEORI

– Særtryk til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Af

Birgitte Sloth

Pris

80 kr

Om bogen

Bogen "Spilteori" er et særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel Rådgivning.

En af de mest betydningsfulde udviklinger i nyere økonomisk teori, måske den mest betydningsfulde, er anvendelsen af spilteori.
Spilteori kan bruges til at modellere hvordan spillere træffer beslutninger i spil som skak, kryds-og-bolle, bridge, poker eller fodbold. Men også til at modellere alle mulige andre situationer hvor der træffes strategiske beslutninger, det vil sige beslutninger, hvor man tager hensyn til at det endelige udfald også afhænger af hvad andre beslutter. Derfor er spilteori blevet et vigtigt redskab for økonomer, især inden for industriøkonomi, men også inden for en lang række andre discipliner, så som arbejdsmarkedsteori, reguleringsteori og politisk økonomi.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.06.2011

Sider:

38

ISBN:

9788762903999