Søloven

– Med kommentarer

Af

Peter Appel, Jesper Martens, Jens Mathiasen, Jacob Skude Rasmussen

Pris

2.650 kr

Om bogen

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer.

Det er håbet at kommentaren vil være til nytte for teoretikere og praktikere. Udviklingen i 2020 med øget fokus på Nordic Maritime and Offshore Arbitration vil forhåbentligt understøtte en øget rolle for nordisk søret i internationale shipping disputer. Kommentaren bør i alle sådanne sager være et nyttigt redskab.
Af mere teknisk karakter skal nævnes at ændringer til loven er angivet ved de enkelte paragraffer og delvist kommenteret i afsnittet »fremtidige ændringer « på side 1015 ff. Hertil er der indføjet en detaljeret oversigt over sølovens anvendelse for Grønland og Færøerne i bilag 2.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

05.05.2020

Sider:

1292

ISBN:

9788757437430

Se på jurabiblioteket

"Nu er værket opdateret og udvidet betydeligt med inddragelse af den senest tilkomne søretlige litteratur og praksis. De mange ændringer i søloven siden 2012 omfatter bl.a. nye regler om vragfjernelse, om ansvar for speedbåde og vandscootere og om skibspassagerrettigheder. "
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 26. juni 2020