Socialret

– Forsørgelse og beskæftigelse

Af

John Klausen, Trine Schultz, Nina von Hielmcrone

Pris

460 kr

Om bogen

Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. 

Bogens forfattere er professor (mso), ph.d. John Klausen, professor (mso), ph.d. Trine Schultz og lektor (em.) Nina von Hielmcrone. Alle tre forfattere er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område.

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

23.08.2020

Sider:

518

ISBN:

9788757439151

Se på jurabiblioteket

"Der er tale om en systematisk og meget grundig gennemgang af det komplicerede og uoverskuelige retsgrundlag for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet… Der ligger en stor indsats bag bogens fremstilling af de komplicerede regler om forsørgelse og beskæftigelse. Der er givetvis her skabt et standardværk på området." 

- Jon Andersen, Ugeskrift for Retsvæsen, april 2017