Skatte- og afgiftsprocessen

Skatte- og afgiftsprocessen

– Retskilder, EU-rettens betydning, Forventningsprincippet, Bindende svar, frist-

Af

Mette Holm Høgsbro

Pris

900 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Denne bog omhandler retskilderne, betydningen af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.

Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for skatte- og afgiftsprocessen og på de skatte- og afgiftsprocessuelle reglers samspil med den almindelige forvaltningsret.

Bogen imødekommer praktikerens behov for i nogen sammenhænge at dykke helt ned i forarbejder, baggrund og nye afgørelser, kombineret med behovet for til andre tider at få en hurtig afklaring af et givent retsområde. Bogen er derfor to-delt. Del 1 er en grundig analyse af emnerne med udførlig henvisning til retskilder, mens del 2, Appendiks, er et opslagsværk med en summarisk og skematisk indføring. Bogen anvendes bl.a. på uddannelserne Master i Moms & Afgifter og Master Skat på det processuelle område, hvor forfatteren underviser.

I bogen er indarbejdet lovændringer vedtaget frem til 1. juni 2010.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

21.10.2010

Sider:

640

ISBN:

9788757493924

Omtale af bogen

" (...) Analyserne er særdeles omhyggelige og vidner om forfatterens grundige arbejde med og kendskab til emnerne. Forfatteren forholder sig gennemgående selvstændigt og kritisk til emnerne. Tilsvarende er analysen af frist- og forældelsesreglerne af høj kvalitet og dybde, og der er i forhold til forfatterens ph.d.-afhandling om skatteretlig genoptagelse tale om en reel nybearbejdning af emnet. Appendikset - herunder kapitel 10 - kan bidrage til at give overblik over de forskellige emner, særligt ved oversigterne i kapitlet. For en læser, der har behov for et hurtigt overblik over et af de omfattende kapitler i bogen, kan appendikset desuden hjælpe som en form for læsevejledning til det kapitel, hvori emnet behandles. Sammenfattende kan bogen varmt anbefales til såvel praktikere som teoretikere, der ønsker overblik over og indsigt i de udvalgte emner."
Professor Jacob Graff Nielsen, UfR, november 2012