Servitutretten

Af

Jens Evald

Pris

650 kr

Om bogen

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Betegnelsen servitutret tjener det formål under ét begreb at samle en række emner og retlige problemer, som tematisk knytter sig til servitutter. Servitutret anvendes derfor som en samlebetegnelse for disse emner og problemer.

Servitutter er juraens gråspurve: De er almindeligt udbredt, man opdager dem først, når de giver problemer, og de er svære at slippe af med. Hermed også sagt, at servitutretten i praksis er et retsområde, hvor der gennem tiden har været og stadig er mange konflikter, hvilket afspejles i de mange domme og administrative afgørelser, som omtales i bogen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.08.2021

Sider:

290

ISBN:

9788757451887

Se på jurabiblioteket

"Bogen er velskrevet med fyldig gennemgang af retspraksis og loyal omtale af andre udlægninger af omtvistede spørgsmål. (...) Bogen er ikke bare en introduktion til servitutretten, men et centralt hovedværk for alle jurister, der befatter sig med servitutter, og samtidig en velegnet lærebog på den juridiske uddannelse."
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, den 23. september 2021