Selskabsskatteloven

– Med kommentarer

Af

Henrik Peytz

Pris

2.200 kr

Om bogen

Formålet med lovkommentaren er at give en traditionelt opbygget kommentar til selskabsskatteloven, der kan lette arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.
Selskabsskatteloven er ændret et meget stort antal gange og rummer et meget omfattende regelsæt med mange detailregler. Det har i et vist omfang – og afvigende fra de fleste lovkommentarer – været nødvendigt at begrænse omtalen ved de enkelte paragraffer til et overblik over historikken, gengivelser fra forarbejderne, henvisninger til litteraturen og opregning af offentliggjort praksis.
Værket består af to bind og det samlede sidetal er 2064 sider.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

04.12.2019

Sider:

2064

ISBN:

9788757440744

Se på jurabiblioteket