Selskaberne

Selskaberne

Af

Lars Henrik Gam Madsen, Lars Hedegaard Kristensen

Pris

695 kr

Om bogen

Selskaberne giver en opdateret fremstilling af selskabsretten med særlig fokus på aktie- og anpartsselskaber og interessentskaber. Reglerne om kommanditselskaber, fonde, andelsselskaber og foreninger præsenteres i særskilte kapitler. Der er tale om en formueretlig fremstilling, som både har fokus på selskabsretten som specialdisciplin og på samspillet mellem selskabsretten og den almindelige formueret.

Professor, dr.jur. Lars Henrik Gam Madsen og lektor, dr.jur. Lars Hedegaard Kristensen forsker og underviser i formueret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Forfatterne har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med selskabsretlige og øvrige formueretlige problemstillinger
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

03.10.2022

Sider:

454

ISBN:

9788757442137