Revisors erstatnings- og disciplinæransvar

Revisors erstatnings- og disciplinæransvar

Af

Søren Halling-Overgaard, Thomas Bøgelund Norvold

Pris

1.575 kr

Med baggrund i revisorloven behandler bogen betingelserne for revisors erstatnings- og disciplinæransvar ved afgivelse af påtegninger og erklæringer. 
Endvidere gennemgås revisors erstatningsansvar uden for revisorlovens område, for eksempel ved skatterådgivning, økonomisk rådgivning og regnskabsudarbejdelse. 
Bogen er en ajourført med nyeste regulering, retsgrundlag, domme og kendelser, der er relevante for at kunne tage stilling til revisors erstatnings- og disciplinæransvar. 
Højesterets domme i E-hus-, Memorycard- og Bech-Bruun-sagerne gennemgås, foruden landsretternes domme i erstatningssagerne mod revisionen i henholdsvis Roskilde Bank, EBH-Bank, EIK-Bank og Løkken Sparekasse. Endelig inddrages en række nye væsentlige kendelser afsagt af Revisornævnet om revisors disciplinæransvar. 

Revisors Erstatnings- og Disciplinæransvar er en praktisk håndbog, der henvender sig til revisorer, advokater, domstolsjurister samt jurister, ansat i pengeinstitutter, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder. 

Advokat Søren Halling-Overgaard (H), ph.d., LL.M har gennem tre årtier beskæftiget sig med professionsansvar, dels som advokat og voldgiftsdommer, dels som forfatter og underviser. Som advokat har han primært ført sager om advokater, revisorer og pengeinstitutters erstatnings- og disciplinæransvar. 

Advokat Thomas Bøgelund Norvold (H) har gennem sine 20 år som advokat overvejende beskæftiget sig med retssager om ansvar, herunder revisorsansvar og andre former for professionsansvar samt ledelsesansvar. Han har endvidere undervist i erstatningsret ved Københavns Universitet.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

20.06.2024

Sider:

693

ISBN:

9788757456387