Retten om de døde

Af

Janne Rothmar Herrmann

Pris

325 kr

Om bogen

I en retlig optik opfattes døden som den tilstand, der afslutter livet. Døden har retlig interesse på flere områder. At blive erklæret død udgør først og fremmest den største rettighedsfortabelse for individet, vi har i retssystemet. Evnen til retligt at råde over sine rettigheder forsvinder. Ejendom falder i arv og en række rettigheder overgår. De praktiske og retlige konsekvenser af døden er omkalfatrende for individets status og retsstilling, og der er derfor givet omfattende regler for, hvem der kan konstatere dødens indtræden og hvilke betingelser, der skal være opfyldt.

Centrum for denne fremstilling er den døde. Bogen bygger på en række forskellige retlige discipliner, hvor retsstillingen for afdøde og afdødes efterladte har karakter af specialdiscipliner. Denne tværgående tilgang belyser, at der savnes en samlet lovgivningsmæssig tilgang til emnet.

Definitionen af menneskets død er også udgangspunktet for en etisk diskussion om livets afslutning. Desuden hænger definitionen af døden i sidste instans også sammen med definitionen af personbegrebet.
Beror beskyttelsen af afdøde på hensynet til den afdøde selv – og i så fald, hvor længe efter døden vedbliver det afdøde individ med at være beskyttelsesværdigt? Er der andre hensyn, der kan begrunde, at individet fortsat nyder nogen retsbeskyttelse også efter døden? Disse spørgsmål sætter bogen fokus på med henblik på at forstå de dødes status i retten. 


Om forfatteren
Janne Rothmar Herrmann er lektor i bioret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

31.03.2016

Sider:

191

ISBN:

9788757434583

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen

”Bogen er rig på både juridiske perspektiver og analyser, samt historisk indsigt og refleksion over hvorledes samfundsmæssige værdier definerer og udvikler rettens syn på døden. Dette er en utroligt spændende bog, som alle vil blive klogere af at læse.”

- Mette Hartlev, UfR Online, oktober 2016