Retshistorie

Retshistorie

– Danmark, Europa, globale perspektiver

Af

Ditlev Tamm

Pris

650 kr

Om bogen

Denne udgave af lærebogen i retshistorie fører retsudviklingen fra romerretten og middelalderens danske lovgivning frem til i dag.

Hovedvægten er lagt på lovgivning, retsvidenskab og retspraksis som grundpillerne i juristens virke. Bogen henvender sig til både studerende og andre interesserede i et kulturhistorisk blik på rettens udvikling.

Bogen er illustreret og hvert kapitel indledes med en oversigt over det særlig relevante stof. I fremstillingen inddrages både dansk og europæisk retsudvikling lige som der kastes blik på internationalt samarbejde og islamisk og kinesisk retstænkning.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

25.08.2005

Sider:

474

ISBN:

9788757412642