Rentesregning

Rentesregning

Af

Bjarne Astrup Jensen

Pris

360 kr

Om bogen

Rentesregning giver en samlet fremstilling af principperne for beregning af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner med vægt på de fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked. Målgruppen er studerende ved de økonomiske studier på de videregående uddannelser samt medarbejdere i den finansielle sektor.

Bogen indeholder et konsistent begrebsapparat med tilhørende formelmæssig notation, som er tilpasset beregninger af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner for de primært fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked. Det gælder de fastforrentede nominelle obligationer, indeksobligationer og pantebreve. Dette begrebsapparat anvendes på en række emner, herunder kontantlån, matematisk kursregulering, beregning og fortolkning af effektiv rente før og efter skat samt kalkulationer omkring skattemæssige afskrivninger og leasing. Realkreditobligationer og -institutter er beskrevet mere indgående i lyset af deres størrelsesmæssige betydning på det danske kapitalmarked, ligesom rentetilpasningslån og beregningen af deres fundingprofil er behandlet under simplificerende forudsætninger.

Bjarne Astrup Jensen er cand.scient.oecon. fra Aarhus Universitet og har siden 1982 været ansat som lektor og professor(mso) ved Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København. Han er forfatter til en række artikler om finansielle emner i danske og internationale tidsskrifter, og har foruden Rentesregning udgivet bogen Optioner og deres prisdannelse på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i 1989 i samarbejde med professor Jørgen Aase Nielsen, Aarhus Universitet.

 

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

09.10.2020

Sider:

260

ISBN:

9788757449266