Rekonstruktiv ledelse

Rekonstruktiv ledelse

Af

Søren Voxted , Billy Adamsen

Pris

375 kr

Ledelse skal imødegå tidens udfordringer. Dem er der mange af, hvorfor der i disse år skrives og tales om, at der er behov for helt nye ledelsesparadigmer. Når der er dette fokus, er det også et udtryk for, at de udfordringer vi står overfor både globalt og lokalt er markant anderledes i sammenligning med, hvad der hidtil har været ledelsesprojektet. Det er ikke nok at organisationen retter sin opmærksomhed imod effektivitet og kvalitet i opgaveløsning. Hensynet til det ydre miljø og den sociale sammenhængskraft skal have en lige så fremtrædende placering. 

Det er denne bogs formål at komme med bud på, hvordan de nye udfordringer håndteres i ledelsesmæssig henseende. Men hvor andre bidrag peger på behovet for et paradigmeskifte og helt nye teorier og tankegange, argumenteres her for, at den eksisterende ledelsesteori kan rekonstrueres på en måde, der imødegår de aktuelle udfordringer. I en tid hvor et af svarene i de nye ledelses- og organisationsteorier er recykling og cirkulær økonomi, tager vi dette budskab på os, og genanvender den eksisterende organisations- og ledelsesteori på nye måder. 

Bogens målgruppe er ledere og andre, der arbejder med eller studerer organisations- og ledelsesteori.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.08.2024

Sider:

240

ISBN:

9788757457582