Regulering af konkurrence i EU

Regulering af konkurrence i EU

Af

Pernille Wegener Jessen , Bent Ole Gram Mortensen , Michael Steinicke , Karsten Engsig Sørensen

Pris

995 kr

Om bogen

Regulering af konkurrence i EU belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet.

Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb.

Om forfatterne: 
Pernille Jessen er lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet.
Bent Mortensen er professor i erhvervsreguleringsret ved Syddansk Universitet.
Michael Steinicke er professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.
Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., fungerer som professor ved det Juridiske Institut, Aarhus Universitet. 

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

01.02.2016

Sider:

784

ISBN:

9788757435351