Psykiske arbejdsskader

Af

Marlene Louise Buch Andersen

Pris

490 kr

Om bogen

Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser udgør et vægtigt element i den enkelte medarbejders trivsel, og gennem de seneste mange år er der kommet større fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – både fra samfundet, virksomhederne og den enkelte medarbejder.

I lyset af denne udvikling undersøger afhandlingen, med fokus på virksomhedernes adfærd, de juridiske virkemidler, der potentielt kan forebygge psykiske arbejdsskader. Dette med udgangspunkt i problemformuleringen: Må det antages, at gældende dansk ret medvirker til forebyggelsen af psykiske skader?

Bogen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling fra 2017.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.09.2018

Sider:

256

ISBN:

9788757442144

Se på jurabiblioteket

"Afhandlingens største styrke er, at den giver et nyskabende perspektiv på reglerne om kompensation for psykisk arbejdsskade i såvel den almindelige erstatningsret som ASL. Det er endvidere fortjenstfuldt, at forfatteren fortager en detaljeret vurdering af, hvorvidt hvert af de grundlæggende erstatningsretlige krav (culpa, kausalitet og adækvans) samt de relevante regler i ASL er tilstrækkeligt klare til at virke forbyggende. (...) Der er tale om et grundigt og vellykket arbejde, der kan anbefales til enhver med interesse for psykiske arbejdsskader."
- Anmeldelse ved Andreas Bloch Ehlers, Ugeskrift for Retsvæsen