Produktefterligninger i praksis

Af

Kasper Frahm, Michala Kragmann

Pris

695 kr

Om bogen

"Produktefterligninger i praksis" beskriver den aktuelle danske retstilstand om produktefterligninger samt nogle af de praktiske og processuelle overvejelser, som sager om produktefterligninger giver anledning til.

Bogen indeholder en gennemgang af en række af de seneste 20 års vigtigste domme om produktefterligninger. I forbindelse med gennemgangen af dommene er der – for at øge forståelsen af dommenes præmisser og sagsområdet generelt – billeder af de produkter, som sagerne omhandlede. Det analyseres i bogen, om der kan udledes konklusioner om retsbeskyttelsens omfang afhængig af produkttypen. Tillige analyseres processuelle forhold såsom om udnyttelsen af sagkyndig bistand påvirker sagernes udfald, om tidligere kontakt mellem parterne tillægges særligt vægt, og om visse regelsæt er mere ‘brugbare’ end andre. Bogen henvender sig til praktikere og domstole, der beskæftiger sig med retsområdet samt til virksomheder, der sælger produkter, hvori der er lagt en fremtoningsmæssig indsats.

Bogens forfattere er tilknyttet Plesner Advokatpartnerselskab, hvor de begge rådgiver og fører retssager om bl.a. produktefterligninger.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

23.04.2021

Sider:

362

ISBN:

9788757439427

Se på jurabiblioteket

"Bogen henvender sig angiveligt til praktikere og domstole, der beskæftiger sig med retsområdet. For disse kan bogen give et hurtigt overblik over temaet samt en hurtig introduktion til de behandlede domme og den »lære«, der ifølge forfatterne kan udledes heraf"
- Palle Bo Madsen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 6. september 2021