Produktansvarsloven

– Med kommentarer

Af

Jakob Dahl Mikkelsen , Jens Rostock-Jensen , Allan Kvist-Kristensen

Pris

1.100 kr

Om bogen

Produktansvarsloven indeholder regler om ansvaret for personskade og forbrugertingsskader forårsaget af defekte produkter. Produktansvarsloven gælder parallelt med de i dansk retspraksis udviklede regler om produktansvar, som også omfatter erhvervstingsskader. Denne 2. og opdaterede udgave af Produktansvarsloven med kommentarer indeholder udførlige bemærkninger til produktansvarslovens bestemmelser og redegør for de i retspraksis udviklede produktansvarsregler med inddragelse af relevant retspraksis, og bogen giver derfor en samlet fremstilling af produktansvarsretten. 

Produktansvarsloven trådte i kraft i 1989. Lovkommentaren er ajourført til og med 1. maj 2023. Kommentaren vil være nyttig både som arbejdsredskab for praktikere og som undervisningsmateriale til studerende. 
 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

23.11.2023

Sider:

341

ISBN:

9788757417173

Se på jurabiblioteket