Privatvejsloven

– Med kommentarer

Af

Louise Heilberg, Finn Kjær Christensen

Pris

1.100 kr

Om bogen

Den sidste kommenterede privatvejslov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom privatvejsloven ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2010 med efterfølgende ændringer indtil 2021. Da der trods alt er sket noget siden Abitz’ fremragende værk, er bogen blevet noget større, og en del større end sin forgænger. Bogen er skrevet med henblik på dem der arbejder i vejsektoren, borgere der skal kende deres rettigheder og pligt samt den juridiske sektor.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.04.2022

Sider:

573

ISBN:

9788757447347

Se på jurabiblioteket

"Som forfatterne selv skriver i forordet, så er privatvejsloven forunderlig men ikke let tilgængelig. Det bliver nok ikke anderledes foreløbig, men med ca. 500 siders kommentarer til lovens bestemmelser, er bogen et rigtig godt værktøj til kommunale sagsbehandlere, landinspektører, rådgivere, advokater og andre, der sidder med privatvejsloven til dagligt eller en gang imellem. De har manglet denne bog i mange år. Der er et righoldigt udvalg af afgørelser fra Vejdirektoratets juridiske afdeling, og heldigvis er mange af dem af nyere dato, så man har en god fornemmelse af, at de stadig er aktuelle og brugbare. De første tre sider i bogens indledning burde være pligtlæsning for alle landinspektører og andre i vejsektoren. Der er rigtigt gode definitioner og forklaringer af selve begrebet "en privat fællesvej"."
- Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektøren, den 7. juni 2022

 

"Det må hilses velkommen, at der nu foreligger en ny lovkommentar, der selvstændigt gennemgår de enkelte paragraffer af privatvejsloven. Den foreliggende lovkommentar giver læseren en god indføring i de enkelte bestemmelsers baggrund og indhold med inddragelse af relevante dele af lovforarbejder og litteratur, med selvstændige juridiske analyser og en fyldig gennemgang af et betydeligt antal afgørelser fra Vejdirektoratet samt domme og taksationspraksis"                               - Ugeskrift for Retsvæsen, 2022