Princippet om medlemsstaters erstatningsansvar for de nationale domstole

– Mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet

Af

Søren Arvig Verdoner

Pris

400 kr

Om bogen

Afhandlingen undersøger problemstillingen om princippet om medlemsstaters erstatningsansvars gennemførelse i national procesret fra to forskellige vinkler. 
Først fra en overordnet europæisk vinkel, og derefter fra en specifik dansk national vinkel. 
I den første del (den europæiske) undersøges hvilken rolle effektivitetsprincippet spiller ved gennemførelsen af princippet om medlemsstaters erstatningsansvar. 
Det sker først gennem en undersøgelse af princippet om national procesautonomi og dets rolle som selvstændig modvægt til effektivitetsprincippet.
Derefter følger en undersøgelse af selve princippet om medlemsstaters erstatningsansvar, der viser hvordan princippet i sig selv udgør et retsmiddel knyttet til den processuelle autonomi

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

19.04.2022

Sider:

163

ISBN:

9788757454284

Se på jurabiblioteket