Praktisk statistisk metode for økonomer

Praktisk statistisk metode for økonomer

Af

Per Ulstrup Johansen , Mikael Trier

Pris

240 kr

Om bogen

Praktisk statistisk metode for økonomer indeholder en beskrivelse af de praktisk statistiske værktøjer, som studerende ved samfundsøkonomiske uddannelser bør kende.
Bogen indøver grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: Procentvise stigninger, gennemsnitlige årlige vækstrater, uvejede og vejede gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, mål for spredning og ulighed, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks, herunder kædede værdier.
Der er desuden medtaget afsnit om beholdnings- og strømstørrelser, sæsonkorrektion, deflatering og nutidsværdi. Metoderne illustreres med konkrete og simple taleksempler.
Også udformning af tabeller og figurer behandles, og der gives gode råd og vink om udarbejdelsen af opgavebesvarelser.
Bogen sigter først og fremmest mod anvendelse ved universiteter, handelshøjskoler og handelsskoler, men kan bruges alle steder, hvor man beskæftiger sig med økonomisk-statistiske emner.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

07.07.2019

Sider:

178

ISBN:

9788757444544