Porteføljeledelse

Porteføljeledelse

– Værdiskabende styring af forretningens mange projekter

Af

Klaus Kelmann Nielsen

Pris

495 kr

Om bogen

Bogen giver en samlet fremstilling af, hvordan man målrettet og effektivt leder og styrer mange parallelle projekter.

Der er en international tendens til, at mange organisationer samler deres projekter i en selvstændig enhed for at sætte fokus på porteføljen af projekter.

I takt med at organisationerne udfører store andele af deres funktioner gennem projekter, er der et stigende behov for at sikre ledelse og styring af porteføljen af projekter og programmer. Dette skaber behov for nye ledelsesprocesser og -værktøjer.

Med mange projekter har organisationen bundet mange af sine ressourcer i projekterne. Det er derfor nødvendigt at kunne styre, hvilke projekter der igangsættes, og hvilke forandringer der er nødvendige for at opnå gevinstrealiseringen. God porteføljeledelse er med til at sikre at projekter og forandringer kædes sammen og fører til den ønskede gevinstrealisering. Ledelse af porteføljen er medansvarlig for realiseringen af organisationens strategi og mål.

Denne bog giver forståelse for forskellige porteføljemodeller. Den sætter læseren i stand til at fastlægge mål for porteføljeledelse, at få etableret de rette forudsætninger for indførelsen, udforme en porteføljeorganisation og integrere den i organisationens øvrige struktur. 
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.09.2017

Sider:

363

ISBN:

9788757438840