Politisk og administrativ ledelse

Politisk og administrativ ledelse

– Roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner

Af

Lotte Bøgh Andersen , Stefan Boye , Martin Bækgaard , Christian Bøtcher Jacobsen , Asbjørn Sonne Nørgaard

Pris

260 kr

Om bogen

Offentlige topledere udøver ledelse på forskellig vis og i forskelligt omfang. Politisk og administrativ ledelse undersøger, hvordan offentlige lederes personlighed, ledelsesrolle og relationerne mellem lederne præger deres ledelsesadfærd.

På baggrund af nye forskningsresultater og konkrete eksempler fra de danske kommuner viser bogen, at politiske og administrative topledere er mere udadvendte og samvittighedsfulde end den gennemsnitlige dansker. Ledere, der i særlig grad har disse træk, udøver mere visionsledelse og anerkender oftere gode resultater og indsatser. Det gælder for både politiske og administrative ledere, men ledernes personlighed har ikke altid lige stor betydning for ledelsesadfærden. Kommunaldirektørernes personlighed påvirker politikernes ledelsesadfærd, og generelt udøver administrative topledere mere ledelse end politikerne i landets kommuner.

Politisk og administrativ ledelse bidrager med ny viden om nogle af de forhold, der er afgørende for, hvordan ledelse bedrives i toppen af danske kommuner. Bogen henvender sig til offentlige ledere og beslutningstagere med interesse for offentlig ledelse samt til studerende og forskere.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.05.2019

Sider:

132

ISBN:

9788757443530