Politisk interessevaretagelse

Politisk interessevaretagelse

– Mere end lobbyisme og mediehåndtering

Af

Anker Brink Lund

Pris

345 kr

Om bogen

Interessevaretagelse er motoren under det repræsentative demokrati. Politiske aktiviteter af denne art kan derfor hverken overlades til interesseorganisationer, lobbyister eller andre professionelle konsulenter. 
Både private virksomheder, offentlige institutioner og frivillige foreninger må selv kunne varetage egne interesser og forsvare sig imod andres politiserende initiativer.

Alligevel står politisk interessevaretagelse svagt i pensum både på jura, økonomi, statskundskab og journalistik. Denne åbenlyse mangel rådes der bod på i bogen her. Forfatterne, der har mange års erfaring med politiske beslutningsprocesser i teori og praksis, præsenterer en forskningsbaseret diamantmodel baseret på fire nøglebegreber, der illustreres med seks eksemplariske casestudier. 

Læseren får derved blandt andet belyst:
• Hvordan man kan sætte egne særinteresser på dagsordenen, så de fremstår almene og relevante for indflydelsesrige med- og modspillere.
• Hvordan man kan bevare konkurrencefordele, sikre bedre rammevilkår og undgå belastende regulering. 
• Hvordan man kan skabe slagkraftige alliancer uden at blive dolket i ryggen af sine kolleger og andre interne interessenter.
• Hvordan man kan undgå at blive trukket rundt i manegen af interessevaretagere, der allerede arbejder efter de retningslinjer, bogen præsenterer.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

10.06.2022

Sider:

200

ISBN:

9788757451900

"‘Politisk interessevaretagelse’ er en fin håndbog, hvis man skal have fremmet sin sag, men man kan også bruge bogens sidste del som udgangspunkt for diskussionen om demokratiet i dag, hvor rigtigt mange borgere føler, at de ikke bliver hørt."
- Birte Strandby, Bogvægten, den 24. august 2022

 

"Med deres bog vil de gerne 'afmystificere' politisk interessevaretagelse og bidrage til, at blandt andet flere civilsamfundsorganisationer kan lære håndværket og få øget interessepolitisk adgang – selv med få ressourcer."
- Rasmus Grue Christensen, Altinget, den 1. august 2022

 

"Samlet set en anbefaling af denne bog, der med det ene ben i den magtteoretiske lejr rejser nogle vigtige diskussioner om, hvordan vi kan forstå det danske politiske system, og peger på gråzonerne omkring politisk interessevaretagelse. Og med det andet ben i den politiske interessevaretagers lejr leverer en konkret model og huskeliste til at starte arbejdet – uanset om man er stor lobbyorganisation, lille NGO, lokal forening eller aktivist."
- Jakob Sand Kirk, Kommunikationsforum, den 1. august 2022