Politiloven

– Med kommentarer

Af

Ib Henricson

Pris

495 kr

Om bogen

Siden sidste udgave er der sket flere væsentlige ændringer og tilføjelser til politiloven. Dels har lovgiverne, på baggrund af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, i § 3 præciseret, hvad der skal forstås ved en frihedsberøvelse, således at begrebet efter politiloven svarer til den definition, der arbejdes med efter EMRK art. 5. Dette betyder at begrebet nu bør fortolkes mere snævert end tidligere, således at vægten lægges på intensiteten af indgrebet. Præciseringen får betydning for bestemmelserne i PL §§ 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 13. Desuden er der tilføjet nye bestemmelser i § 2 a om tværgående informationsanalyse og i§ 6 a om oprettelsen af skærpede strafzoner. Endelig er der tilføjet et helt nyt kapitel 6 a med paragrafferne 24 a-24 e om Forsvarets bistand og beføjelser til at løse politimæssige opgaver. Samtidig er praksis ført ajour med en del nye domme og administrative afgørelser.

Kommentaren er afsluttet i januar 2020.

 

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

22.04.2020

Sider:

306

ISBN:

9788757445770

Se på jurabiblioteket

"Siden forrige udgave af denne lovkommentar udkom i 2017 er der sket flere væsentlige ændringer og tilføjelser til politiloven, herunder en præcisering af begrebet »frihedsberøvelse« i lovens § 3 samt nye bestemmelser om tværgående informationsanalyse og om oprettelse af skærpede strafzoner. Derudover har loven fået et nyt kapitel om forsvarets bistand til politiet."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 26. juni 2020