Politiker

Politiker

– Dilemmaer i politisk repræsentation

Af

Helene Helboe Pedersen

Pris

200 kr

Om bogen

Hvad vil det sige at være politiker? Der findes ingen egentlig jobbeskrivelse for en politiker, men måden, politikerne varetager deres opgave, har betydning for demokratisk repræsentation og for samfundsmæssige beslutninger. Mange har kritiske holdninger til politikere, men få har indsigt i politikernes opgaver og hverdag.

Med udgangspunkt i fem dilemmaer og et omfattende datamateriale beskriver bogen, hvordan danske folketingspolitikere anskuer deres hverv som politikere, hvordan de prioriterer deres mange opgaver, og hvordan de balancerer mellem at være professionel og privat i deres virke.

Bogen korrigerer eksisterende myter om personfikserede politikere, men rejser også nye centrale bekymringer. Politikere bruger mindre tid på lovgivningsarbejde end tidligere, hvilket sætter spørgsmålstegn ved den demokratiske kvalitet af de beslutninger, der påvirker borgeres hverdag. At politikere samtidig er ude af trit med vælgerne, hvad angår ønsker til politisk repræsentation, rejser spørgsmål om den afgørende kobling mellem vælgere og politikere.

Om forfatteren: Helene Helboe Pedersen er ph.d. og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer på politisk repræsentation, især betydningen af politiske partier og interesseorganisationer for interessevaretagelse i det politiske system. Har publiceret artikler i blandt andet Party Politics, Interest Groups and Advocacy, Governance and Legislative Studies Quarterly.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.12.2021

Sider:

127

ISBN:

9788757450187