Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen

Af

Jens Røn

Pris

460 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Den 1. januar 2007 trådte den største samlede reform i nyere tid af Danmarks politi og domstole i kraft. 52 politikredse og 82 retskredse er sammenlagt til 12 nye politikredse og 24 nye byretskredse. Der er sket en omfattende reform af politiets ledelse og styring, og der er lagt op til en styrkelse af politiets kontakt med lokalsamfundet og en modernisering af bl.a. politiets beredskab, it, uddannelse mv. Der er også tale om en omfattende reform af domstolenes behandling af civile sager - bl.a. er byretten nu den almindelige 1. instans i civile sager, og der er etableret en særlig småsagsproces - og af behandlingen af de alvorligste straffesager (nævningesagerne). Bogen giver en oversigt over politi- og domstolsreformens mange elementer og en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er inddelt i to hovedafsnit: afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen. Jens Røn er født i 1970 og kontorchef i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har medvirket ved udarbejdelsen af lovforslaget om en politi- og domstolsreform, som blev vedtaget i sommeren 2006.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.04.2007

Sider:

222

ISBN:

9788757492071