Personen bag straffen

Personen bag straffen

– Forhandlingen af viden om sigtede

Af

Louise Victoria Johansen

Pris

450 kr

  • Bemærk venligst ved køb af e-bøger at
    du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • du kan IKKE læse e-bøger fra Djøf Forlag i Vital Source / Bookshelf eller Adobe Reader.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Hvert år foretager Kriminalforsorgen i Frihed mere end 10.000 personundersøgelser af sigtede i straffesager, og deres indvirkning på sanktionen kan betyde forskellen på en betinget eller en ubetinget fængselsstraf. Alligevel lever undersøgelserne en underbelyst tilværelse i det strafferetlige system, hvor mange jurister synes at tage deres tilstedeværelse og virkning for givet. Et års antropologisk feltarbejde inden for anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstolene belyser, hvordan sigtedes personlige forhold bliver forhandlet mellem retlige institutioner med forskellige interesser – hvad vil de vide, og hvordan ved de det?

Bogen analyserer denne videns vilkårlighed og dens sammenhæng med majoritetsopfattelser af normale livsforløb, som de sigtede ofte falder udenfor både socialt og kulturelt. Bogen vil have relevans for forskere og praktikere med interesse for, hvordan “viden” bliver skabt og bruges i omgangen med borgeren, klienten eller den dømte – og hvilke konsekvenser, det får.

Udgivet med støtte fra det Finneske Legat.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

10.11.2015

Sider:

342

ISBN:

9788757499070

”Selv om konklusionerne ikke er absolutte, giver alt dette en fascinerende indsigt i vægtningen af den viden, som i den traditionelle juridiske forståelse ofte opfattes som irrelevant og ikkejuridisk. LVJs analyse får i den grad fremhævet den tavse viden om udenomsretslige kundskabers store betydning for den retlige beslutningsproces. Det er i sig selv en præstation, at LVJ har formået at få informanterne til at åbne op omkring disse forhold, som ellers oftest fremstår som en uklar eller ikke-eksisterende side af den juridiske virksomhed.”

- Mikael Rask Madsen, UfR online