Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold

Af

Peter Blume , Jens Kristiansen

Pris

485 kr

Om bogen

I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten.

Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.

Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.04.2011

Sider:

274

ISBN:

9788757416626

"Bogen kan finde anvendelse for både ansatte på det private, som det offentlige arbejdsmarked. Særligt ledere, HR personale, personalejurister og konsulenter, studerende og tillidsrepræsentanter, vil finde mange guldkorn i bogen. (...) Bogen er godt skrevet. Jeg kan ikke se tegn på at der er 20 fingre på tastaturet. Og som alle bøger fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag er der læst solid korrektur på værket. Med den udviklingstakt, der er indenfor området, som bogen fikserer om, så kommer der forhåbentlig også en 3. udgave. Det kan såmænd allerede blive mere end aktuelt igen, om blot få år. (...) Persondataret i ansættelsesforhold anbefales, og i mit tilfælde vil den stå et sted, hvor jeg let kan række ud efter den. For bogens værdi er som opslagsværk. Så må tiden afgøre hvor længe, dens aktualitet strækker. Bogen er i hvert fald oplagt at brodere videre på i takt med samfundsudviklingen og den retlige udvikling."
Lars Hellsekov Engelbrektsen, Dknyt