Paradigmer i praksis

Paradigmer i praksis

– Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier

Af

Per Darmer (red.) , Jens Astrup Madsen (red.) , Birgit Jordansen (red.)

Pris

520 kr

Om bogen

At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsistens i disse valg. "Paradigmer i praksis" beskriver hele processen fra valg af problemformulering til den afsluttende konklusion og de efterfølgende refleksioner.

Bogen er struktureret om to forskellige tilgange – paradigmer – til videnskabsteori: en realistisk og en konstruktivistisk. Uanset hvilket paradigme der arbejdes inden for fungerer bogen som en central støtte i arbejdet. Essensen i god undersøgelsespraksis beskrives, og forskelle og ligheder mellem de to paradigmer udfoldes. Denne konsistente refleksion omkring det bagvedliggende paradigme tydeliggør, at enhver undersøgelse af praksis er forankret i et videnskabsteoretisk paradigme, og at dette har betydning for alle undersøgelsens faser.

"Paradigmer i praksis" henvender sig til studerende, der arbejder med empiriske studier af organisation og ledelse, samt til praktikere, der ønsker at øge deres metodebevidsthed.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

31.01.2020

Sider:

429

ISBN:

9788757444773

Omtale af bogen

"Bogen adskiller sig positivt fra andre grundbøger inden for forskningsmetodologi ved ikke at ville rumme alt, men koncentrere sig om de paradigmer, der er væsentlige for forskning i organisation og ledelse, uden at andre indfaldsvinkler derved udelukkes."
Jens Bydam, Sygeplejersken, September 2010