Ordensbekendtgørelsen

– Med kommentarer

Af

Ib Henricson

Pris

360 kr

Om bogen

I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensbekendtgørelsen fra 2005.

Efter revisionen indeholder ordensbekendtgørelsen nu kun ganske få bestemmelser, der ikke direkte henviser til orden og sikkerhed. Hertil kommer, at hovedsigtet med revisionen har været at luge ud i de bestemmelser fra normalPVT, der ikke burde videreføres i ordensbekendtgørelsen. Nærværende værk indeholder kommentarer til ordensbekendtgørelsen og er et effektivt og nyttigt opslagsværk.

Om forfatteren
Ib Henricson er tidligere vicepolitimester og politiadvokat og nuværende lektor i politiret på Aarhus Universitet. Han har tidligere bl.a. udgivet Politiloven med kommentarer, Politiret og International Politiret.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

09.01.2020

Sider:

187

ISBN:

9788757445664

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen

Boganmeldelse: Ordensbekendtgørelsen - Med kommentarer
"Det siger derfor sig selv, at Henricson om nogen er hjemme i stoffet, og han har da også begået en kyndig kommentar suppleret med talrige referencer til praksis. Resultatet er blevet en særdeles nyttig håndbog [...]"
- Henrik Stevnsborg, Ugeskrift for Retsvæsen, den 31. marts 2020, U.2020B.104/2