Omgørelse

– Skatteforvaltningslovens §29

Af

Kaspar Bastian

Pris

500 kr

Om bogen

"Omgørelse" behandler omgørelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 29 – og de muligheder denne bestemmelse giver skatteyderne for at ændre ellers bindende dispositioner og aftaler, således at skattemæssigt utilsigtede virkninger kan undgås. Bogen giver en indgående beskrivelse af bestemmelsen og den hertil hørende retspraksis og administrative praksis og er opdateret og ajourført med ny lovgivning, retspraksis mv, der er kommet til siden 1. udgaven fra 2014. Bogen behandler tillige de beslægtede regler om skatteforbehold, omvalg og betalingskorrektion.

Bogen henvender sig først og fremmest til advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med skatteproces og skatterådgivning, men vil også være af interesse for andre, der beskæftiger sig med skatteret.
Kaspar Bastian er advokat med stor og mangeårig erfaring med skatteprocessuelle spørgsmål. Han fører et stort antal skatte- og afgiftssager ved domstolene, Landsskatteretten og skattemyndighederne. Han er endvidere forfatter til flere bøger og artikler om skatteretlige og skatteprocessuelle emner.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

27.11.2020

Sider:

150

ISBN:

9788757439397

Se på jurabiblioteket

”Som sådan er bogen ganske velegnet som håndbog for praktikeren og som en samlet beskrivelse af regelsættene, med henblik på opnåelse af et overblik over et vanskeligt område. For nordiske læsere giver bogen et fortræffeligt indblik i et institut, som måske ikke kendes i andre nordiske lande.”
- Jan Pedersen, Nordic Tax Journal nr. 1 2014

Kaspar Bastian Omgørelse - skatteforvaltningslovens § 29 ”1. udgave af denne kommentar til omgørelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 29 udkom i 2014. Bestemmelsen giver skatteyderne for at ændre ellers bindende dispositioner og aftaler, så skattemæssigt utilsigtede virkninger undgås. Bogen giver en indgående beskrivelse af bestemmelsen og den hertil hørende retspraksis og administrative praksis og er opdateret og ajourført med ny lovgivning, retspraksis mv, der er kommet til siden 2014. Ligeledes behandles de beslægtede regler om skatteforbehold, omvalg og betalingskorrektion. Bogen henvender sig først og fremmest til advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med skatteproces og skatterådgivning, men vil også være af interesse for andre, der beskæftiger sig med skatteret. Fremstillingen er vokset med 20 sider siden 1.-udgaven..”
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 10. marts 2021