Om magt i den antropocæne tidsalder

Om magt i den antropocæne tidsalder

– En introduktion

Af

Lars Tønder

Pris

295 kr

Om bogen

Mens klimakrisen raser, kæmper politikere og samfundsaktivister for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Udfordringen for dette projekt er ikke kun at finde de rigtige løsninger, men drejer sig også om selve betingelserne for magt. Denne bog stiller skarpt på magtbegrebet i forhold til bæredygtighed og viser, hvordan det er muligt at forstå magt på en ny og mere fyldestgørende måde.   

Med udgangspunkt i litteraturen om klimakrisen og den antropocæne tidsalder bidrager bogen med en ny analyseramme for studiet af magt. Analyserammen bygger på en kritik af den eksisterende forskning på området, og introducerer i stedet for en ”nymaterialistisk” tilgang baseret på tænkere som Karen Barad, Jane Bennett, Donna Haraway og Bruno Latour. Hovedtanken er, at magt ikke kun er noget mennesker har, men også er noget, der opstår i samspillet mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige.    

"Om magt i den antropocæne tidsalder" inddrager eksempler fra både Danmark og udlandet, som alle viser, hvordan den nymaterialistiske tilgang kan omsættes til konkrete samfundsvidenskabelige analyser. Bogen diskuterer også, hvordan nye former for demokrati og borgerinddragelse kan være med til at sikre et bæredygtigt samfund. Bogen afsluttes med en kort ordliste, som forklarer nogle af de allervigtigste begreber og fagtermer inden for studiet af magt og den antropocæne tidsalder.    

Bogen henvender sig til samfundsfagsstuderende, forskere, aktivister og andre, der er interesseret i klimakrisen og dens betydning for sociale og politiske forhold.  

Om forfatteren  

Lars Tønder er professor med særlige opgaver ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han er forfatter til bogen Tolerance: A Sensorial Orientation to Politics og har i de senere år udgivet en række artikler og bogkapitler om demokrati, politisk teori og klimakrisen. Han er leder af to nye forskningsprojekter, der begge er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd: ét om politiske normer i den antropocæne tidsalder, og et andet om demokrati, civilsamfund og Danmarks nye klimaborgerting. Han er også med i styregruppen for Centre for Anthropological, Political and Social Theory, der hører hjemme på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.12.2020

Sider:

198

ISBN:

9788757438246

"Den første, jeg forelægger min tese om magtfulde dyr, er Lars Tønder. Han er politisk teoretiker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og i december udkom hans bog Om magt i den antropocæne tidsalder. I den advokerer han blandt andet for, at dyr, planter og andre dele af den »ikkemenneskelige natur« bør inddrages i politiske beslutninger. Han mener sågar, at disse bør sikres af grundloven"

- Amalie Schroll Munk, Weekendsavisen, den 12. maj 2021

"Lars Tønder har skrevet en bog, der sætter en ny standard for danskproducerede bidrag til det, der kaldes for den materialontologiske vending inden for samtidens overophedede, klimakriseramte og vidtstrakte videnskabsteoretiske landskab. At han vover at tage livtag med den politiske filosofis mangfoldige og vildt konfliktende magtbegreber, og ikke blot forfalder til at skrive endnu en velmenende hymne til bæredygtighedens profane juleevangelium, tjener ham bestemt til ære."
- Steen Nepper Larsen, Information, den 19. december 2020

"Med de to miljøbøger har undervisningssektoren og miljøbevægelsen fået nogle nye vigtige redskaber (begreber) i den videre miljø- og klimadebat. På en række områder kommer de med kritik af regeringens utilstrækkelige og famlende begyndelse på den grønne omstilling og udstikker nogle pejlemærker for analysen af en nyt bæredygtigt samfund og en ny statsform."
- Erik Christensen, POV, den 19. december 2021