Økonomisk videnskabsteori for erhvervsjurister

Økonomisk videnskabsteori for erhvervsjurister

Af

Christian Knudsen, Lasse Henningsen

Pris

625 kr

Om bogen

Økonomisk videnskabsteori for erhvervsjurister er en overordnet fremstilling af det metodologiske og videnskabsteoretiske grundlag for økonomi. Bogen består af tre dele. 

Del I. Virksomhedsteori, industriøkonomi og metode giver en ramme til at analysere de enkelte forskningstraditioner og forskellene mellem disse. Her analyseres en række af de vigtiste nyere forskningstraditioner som neoklassisk teori, behavioralismen, manegerialismen, transaktionsomkostningsteorien, m.fl. Afslutningsvis diskuteres betydningen af udviklingen i virksomhedsteori og industriøkonomi for erhvervsøkonomi og nationaløkonomi.

Del II. Økonomisk videnskabsteori giver en grundig indføring i de forskellige økonomiske metodologier, der siden 1920'erne har præget opfattelsen af økonomisk forskning. Her følger en gennemgang og vurdering af økonomiske metodologier som induktivismen, den logiske empirisme, den moderate empirisme, instrumentalismen vs. realismen, falsifikationismen, forskningsprogram-metodologien samt Thomas Kuhns teori om paradigmer og videnskabelige revolutioner.

Del III. Om forklaringer og forklaringstyper i økonomisk teori præsenterer, hvad en forklaring er og hvilke typer af forklaringsmodeller, som benyttes indenfor økonomisk teori. Foruden ligevægtsmodeller diskuteres funktionelle-adaptive forklaringer samt  procesmodeller. Bogen afsluttes med et opsummerende kapitel om, hvordan man orienterer sig i det erhvervsøkonomiske univers.

 

Bogen samler en række centrale kapitler fra værket Økonomisk metodologi bind 1-2, der her suppleres med et nyt kapitel. Kapitlerne er skrevet af Christian Knudsen og redigeret af Lasse Henningsen med særligt henblik på pensum på HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-uddannelserne.

Christian Knudsen er forhenværende professor ved  CBS og tidligere ekstern lektor i økonomisk metodologi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Lasse Henningsen er tidligere adjunkt  og nu ekstern lektor ved Institut for Business Humaniora og Jura på CBS og underviser bl.a i økonomisk videnskabsteori.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.08.2024

Sider:

500

ISBN:

9788757462036