Offererstatningsloven

– Med kommentarer

Af

Laura Tholstrup , Karsten Høj

Pris

750 kr

Om bogen

Siden 1. udgaven af Offererstatningsloven med kommentarer fra 2005 er loven på en række væsentlige områder ændret. Det samme gælder erstatningsansvarsloven efter hvilken lov, godtgørelse og erstatning for ofrenes personskade udmåles. Erstatningsnævnet har over de senere år i stigende grad været part i retssager om både principielle spørgsmål og prøvelse af konkrete afgørelser. Denne 2. udgave indeholder udover kommentarer til de nye regler også gennemgang af retspraksis samt nyeste administrative praksis. De spørgsmål om udmåling af erstatning for personskade, der har særlig betydning for Erstatningsnævnets afgørelser, er omtalt.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

12.04.2023

Sider:

320

ISBN:

9788757445329

Se på jurabiblioteket

Bogen er blevet omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 13. september 2023 

U.2023B.226/1