Offentligt-privat samspil

Offentligt-privat samspil

– En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer

Af

Ole Helby Petersen , Lena Brogaard

Pris

295 kr

Om bogen

En lang række velfærdsopgaver og samfundsudfordringer løses i dag i et tæt samspil mellem den offentlige og private sektor. Det skaber både en række muligheder og udfordringer i forhold til, hvordan skillelinjen mellem den offentlige og private sektor traditionelt trækkes.

Denne bog giver en introduktion til centrale begreber, teorier og praktiske erfaringer med offentligt-privat samspil – i daglig tale forkortet OPS – krydret med eksempler fra både ind- og udland. Der stilles skarpt på seks modeller for offentligt-privat samspil, som hver behandles i et særskilt kapitel: Udlicitering, frit valg, offentlige indkøb, privatisering, offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartner-skaber. Hvert kapitel beskriver og diskuterer karakteristika, udbredelse og erfaringer med hver model.

Bogen kan både læses i sin helhed for at få et overblik over udviklingen og udbredelsen af offentlig-privat samspil eller med fokus på enkelte kapitler for den læser, som ønsker at fordybe sig i udvalgte former for offentlig-privat samspil.

Målgruppen er dels studerende i forvaltnings-fagene på universiteter og professionsuddannelser, og dels indkøbere og udbydere, som dagligt arbejder i feltet med offentligt-privat samspil.

Ole Helby Petersen er professor, ph.d., og leder af Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) på Roskilde Universitet. Hans forskning fokuserer på samspillet mellem den offentlige og den private sektor med særligt fokus på effektmålinger. Ole har ledet 15 danske og internationale forskningsprojekter om offentligt-privat samspil og publiceret resultaterne i førende internationale forvaltningstidsskrifter, herunder Journal of Public Administration Research and Theory og Public Administration Review.   

Lena Brogaard er lektor, ph.d., og vice-centerleder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) på Roskilde universitet. Hun forsker særligt i hvilke faktorer, der påvirker målopfyldelsen og værdiskabelsen i forskellige former for offentligt-privat samspil, både på organisatorisk og individ-niveau. Lena har publiceret sin forskning i førende internationale tidsskrifter som Public Management Review og International Public Management Journal.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

10.06.2022

Sider:

200

ISBN:

9788757436389

"Bogen offentligt-privat samspil er absolut læseværdig, hvad enten man har rollen som myndighed, indkøber, leverandør eller sælger til det offentlige. Den er let tilgængelig, særligt har forfatterne gjort sig umage med ikke, at lave lange teoretiske interessedræbende og fortænkte afsnit. Sproget er så at sige lige ud af landevejen og skyder hermed bogens budskaber godt ud over rampen. Selvom bogen rejser det her lille kinderæg af spørgsmål, er det helt klart en bog, der med sit indhold og grundlag absolut kan anbefales til aktører både i den offentlige og private sektor og ikke kun til fremvisning på en hylde. Den skal læses."
- Steen Houmark, OPS-Indsigt, den 3. juni 2022

"Bogen samler op på og formidler den viden, der er erhvervet gennem mange års omfattende interesse for og utallige forskningsprojekter, artikler, kapitler og rapporter om offentlig-privat samspil. Forfatterne håber med bogen at give læseren et grundigt indblik i, hvordan samspillet mellem den offentlige og den private sektor organiseres og reguleres på forskellige områder, de bagvedliggende teoretiske antagelser og empiriske erfaringer både i Danmark og internationalt."
- Udbudsmedia.dk, den 24. juni 2022

"Den nye bog 'Offentligt-privat samspil: En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer' sætter begreber på den offentlige sektors afgrænsning til markedet, som tidligere har været løst defineret.[...] Bogen kan anbefales til alle, som beskæftiger sig med offentligt-privat samarbejde – om det så er med en politisk, administrativ eller forskningsmæssig indgangsvinkel."
- Rikke Thorlund Haahr, COPI, den 16. juni 2022