Offentlighedsloven

– Med kommentarer

Af

Mohammad Ahsan

Pris

2.200 kr

Om bogen

Denne bog indeholder en samlet og systematisk fremstilling af offentlighedsloven og er ajourført med de udtalelser om loven, der var afgivet pr. 1. august 2022 af Folketingets Ombudsmand. Bogen henvender sig til medarbejderne i den offentlige forvaltning – bl.a. kommuner, regioner, styrelser, direktorater og ministerier – der kan anvende bogen i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodninger, herunder få svar på komplicerede spørgsmål vedrørende forståelsen af offentlighedslovens bestemmelser. Endvidere henvender bogen sig til borgere og repræsentanter fra medierne, der har behov for at blive oplyst om rammerne for adgangen til aktindsigt i den offentlige forvaltnings sager og dokumenter.

 

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

04.11.2022

Sider:

1004

ISBN:

9788757452396

Se på jurabiblioteket


"Den nugældende offentlighedslov trådte i kraft for mere end 6 år siden og gav umiddelbart herefter grundlag for 1. udgave af denne lovkommentar. Nu har forfatteren udsendt denne nye og gennemreviderede udgave, der indarbejder de mange ombudsmandsudtalelser, der er afgivet om loven siden da. Omfanget er hermed vokset med 109 sider."
- Mohammad Ahsan, Ugeskrift for Retsvæsen, den  18. september

”Kommentaren er meget gennemarbejdet og detaljeret og har et omfattende afgørelses- og stikordsregister. Der er næppe mange problemstillinger inden for loven, som ikke er omtalt. Forfatterens konklusioner er velunderbyggede og prisværdigt forsigtige, hvis der er blot den mindste tvivl. Hertil kommer, at den er meget velskrevet.” ... "Den kan varmt anbefales til alle, der har berøring med offentlighedsloven."
- Jens Møller, Ugeskrift for Retsvæsen, 29. januar 2015