Obligationsinvestering

Obligationsinvestering

– teori og praktisk anvendelse

Af

Michael Christensen

Pris

600 kr

Om bogen

Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer.

Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af teorien bag rentedannelsen, investeringsteori, rentestrukturteorien, risikomål, aktiv porteføljestyring, samt teorien om prisfastsættelse af futures og optioner, herunder strategier og hedging.

De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang, ved hjælp af eksempler, til den praktiske implementering med udgangspunkt i konkrete danske obligationer og obligationsporteføljer. Anvendelsen af matematik ledsages altid af et praktisk eksempel, ligesom de mere tekniske afsnit er henvist til appendix, således at læsere uden matematisk baggrund kan springe over disse afsnit uden tab af kontinuitet.

I 10. udgave er ”Obligationsinvestering” gennemredigeret, og alle empiriske eksempler er blevet opdateret baseret på aktuelle data. Bogens ek­sempler tager udgangspunkt i handelsdagen den 15. marts 2023 svarende til, at valørdagen er den 17. marts 2023, idet obligationer handles med 2 dages valør. 

Alle steder, hvor det er muligt, er der et gennemgående eksempel, der baserer sig på statsobligationen 9923807 0,5% St. lån 2029. I forhold til future- og optionseksempler anvendes Euro Bund baseret på handelsdagen den 12. april 2023. Derudover er bogen blevet opdateret med nyere litteratur og beskrivelse af nyere undersø­gelser, der understøtter bogens emner.

Michael Christensen er cand. oecon. fra Aarhus Universitet og PhD fra University of Southampton. Han har mere end 30 års erfaring inden for investeringsteori og rådgivning.

 

Udgave:

10

Udgivelsesdato:

31.07.2023

Sider:

300

ISBN:

9788757451498