Nedrustning

Nedrustning

– i et folkeretlig perspektiv

Af

Sten Rynning (red.) , Anders Wivel (red.) , John Kierulf

Pris

425 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Nedrustning er den første, omfattende beskrivelse på dansk af den folkeretlige regulering af nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af såvel masseødelæggelsesvåben som konventionelle våben, herunder håndvåben, inhumane våben, anti-personelminer og klyngebomber. Bogen indeholder en retlig beskrivelse af reglerne, som de er formuleret i traktater og konventioner samt i den folkeretlige sædvaneret.

Nedrustning er inddelt i følgende tre dele:

  • Den folkeretlige baggrund og sammenhæng samt den historiske udvikling af nedrustnings-, våbenkontrol- og ikke-spredningsaftalerne.
  • De gældende nedrustnings-, våbenkontrol- og ikke-spredningsaftaler vedrørende masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben.
  • Anbefalinger for den videre udvikling af regimerne for den folkeretlige regulering af nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning.


”Ifølge mange tidligere koldkrigere og militære chefer er vi nået til et afgørende vendepunkt med hensyn til atomvåben:Enten reduceres og i sidste ende afskaffes alle atomvåben, eller også kan atomvåben med stor sandsynlighed forventes spredt til endnu flere lande – og hvad der er endnu værre – til terrororganisationer, der ikke lader sig skræmme af atomvåbenstaternes nukleare afskrækkelsesstrategier. Med henblik på at fremme nedrustningsforhandlingerne om atomvåben burde Danmark derfor sammen med bl.a. Tyskland, Holland og Belgien, hvor der fortsat er placeret amerikanske taktiske atombomber, kræve disse atomvåben fjernet fra de europæiske lande.”

- John Kierulf, Information, august 2015

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

03.03.2014

Sider:

274

ISBN:

9788757496949

Omtale af bogen

"P1 Apropos - Fred: Fred og nedrustning. Oprustning har været et nøgleord i det forgange år, hvor krige og konflikter er blusset op, og den sikkerhedsmæssige situation i verden er blevet mere ustabil. Det er med andre ord ikke så aktuelt at tale om nedrustning. Eller måske er det netop det, det er! Det mener forfatteren til en bog om nedrustning. Han mener, at tiden er inde til at sikre, at det hele ikke løber løbsk i et nyt våbenkapløb. Medvirkende: John Kierulf, jurist og forhenværende nedrustningsforhandler i Udenrigsministeriet, forfatter til bogen "Nedrustning - i et folkeretligt perspektiv".
- Vært: Mikkel Krause DR P1 Apropos d. 6. januar 2015 kl. 11.30-12.00. Lyt til hele udsendelsen her

"I Jurist- og Økonomforbundets serie, Studier i Global Politik og Sikkerhed, har John Kierulf leveret et spændende – og usædvanligt – bidrag til studiet af nedrustningspolitik. Det gør han ved at anlægge et stramt administreret fokus på folkeretten som både forum og instrument for internationale aftaler om våbenkontrol og nedrustning... Det er ikke forfatterens skyld, at de seneste måneders udvikling på den sikkerhedspolitiske scene ikke understøtter tilliden til et fremvoksende internationalt retssamfund. At skabe rum for aftaler ligger ikke lige for. Drømmen om en verdensorden som er baseret på en international konsensus om et fælles retsregime synes i stigende grad udfordret. Måske er der netop derfor behov for en debat herom. Og her er John Kierulfs bog et på en gang kyndigt og passioneret bidrag."
-  Lars Wille-Jørgensen, Forsvarsakademiet, Center for Militærhistorie på Krigsvidenskab.dk, december 2014

"I den store informationsmængde serveres læseren også for overskuelige facts om Danmarks nedrustningspolitik, herunder indsatsen for at begrænse spredningen af atomvåben. Et oversigtsværk, holdt i mundret sprog, som på det varmeste må anbefales alle med interesse for ét af FN's nøgleområder, nedrustningsbestræbelserne." 
- af Henrik Døcker i FN-forbundets medlemsblad "Global", nr. 2 april 2014