Naturbeskyttelsesloven

– Med kommentarer

Af

Veit Koester

Pris

1.550 kr

Om bogen

Bogen belyser i store træk udviklingen siden den seneste kommentar fra 1973 til den gældende naturbeskyttelseslov fra 1992 i relation til såvel regler som praksis. Hovedvægten er imidlertid lagt på en redegørelse for den nuværende lov.

En række bestemmelser, f.eks. reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer samt dele af reglerne om offentlighedens færdsels- og opholdsrettigheder behandles delvist generelt og delvist i tilknytning til de enkelte lovregler.

Bogen indeholder alle lovændringer gennemført før 1. januar 2009.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.05.2009

Sider:

1523

ISBN:

9788757402292

Se på jurabiblioteket

"Det er ... virkelig fagkundskab, der står bag denne udgivelse og det er en på alle måder vægtig bog, som vil være et nyttigt opslagsværk for alle dem, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med Naturbeskyttelsesloven - og relevant at anskaffe for en række biblioteker."
- Paul Hegedahl, DKnyt

 

"Bogen fremstår ... ikke alene som en meget nyttig håndbog, men udgør også på mange måder et betydeligt retsvidenskabeligt bidrag."
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, 2009

"Nu foreligger der en særdeles grundig kommenteret udgave af Naturbeskyttelsesloven. Den er et værdifuldt værktøj for alle, der i praksis beskæftiger sig med loven og de, der af andre grunde interesserer sig for den... Det er således virkelig fagkundskab, der står bag denne udgivelse og det er en på alle måder vægtig bog, som vil være et nyttigt opslagsværk for alle de, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med Naturbeskyttelsesloven - og relevant at anskaffe for en række biblioteker."
- Paul Hegedahl, DKnyt, Maj 2009