Når medierne sætter dagsordenen

Når medierne sætter dagsordenen

Af

Niels Valdemar Vinding (red.), Christian Suhr (red.), Vibeke Borberg (red.), HZB ApS (red.)

Pris

395 kr

Om bogen

Hvad sker der, når medierne sætter dagsordenen? I denne antologi belyses mediernes dagsordensættende rolle med nedslag i dækningen af nogle af de senere års store mediehistorier, som har sat et tydeligt aftryk på samfundsudviklingen f.eks. i form af ny lovgivning, politiske skandaler og økonomiske omprioriteringer. Emnet behandles tværfagligt af forskere og fagpersoner med ekspertise indenfor det område, som de enkelte mediehistorier angår. Hvilke journalistiske metoder blev anvendt, hvilke problemer opstod og hvilke samfundsmæssige aftryk gav f.eks. tv-dokumentarserien Moskeerne bag sløret, De vaccinerede piger, eller sagerne om Gyllegate, Ventetidssagen og Hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Hvordan kan det journalistiske greb med brug af cases få vidtrækkende betydning, som det blev tilfældet med »Dovne Robert«?

Bogen debatterer mediernes rolle og betydning i et demokratisk samfund med vide rammer for en kritisk presse, og giver et forskningsbaseret bidrag til en faglig diskussion om mediernes forvaltning af deres muligheder for at sætte dagsordenen. Bogen er redigeret på en måde, der også gør den velegnet til brug i undervisning om medier og samfund på gymnasiale og videregående uddannelser.

Med bidrag fra blandt andre: VIBEKE BORBERG, advokat, HJARN v. ZERNICHOW BORBERG, ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, CHRISTIAN SUHR, lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus  Universitet, NIELS VALDEMAR VINDING, Postdoc, Institut for tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, KIRSTINE SINCLAIR, lektor, Syddansk Universitet og VINCENT HENDRICKS, professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.01.2021

Sider:

354

ISBN:

9788757449631

"”Bogens bidrag giver anledning til at overveje, om man bør skærpe de presseetiske krav, der i forvejen stilles om korrekt information, kildekritik og kontradiktion mv., med henblik på at sikre, at journalistik, som har et dagsordensættende formål eller potentiale, formidles nuanceret og afbalanceret,” hedder det nærmest konkluderende i forordet. Her kan man kun være enig."
4 stjerner
- Henrik Jensen, Kristelig Dagblad, den 28. januar 2021

"Formålet med bogen er særdeles relevant. Også journalistikkens højt besungne succes-fortællinger fortjener et kritisk eftersyn. Det er fint og konklusionerne kan diskuteres."
4 ud af 6 stjerner
- Lisbeth Knudsen, Altinget, den 6. januar 2021

"Læs fx om misbrug af de statistiske data i kapitel 12 i Når medierne sætter dagsorden, hvor Hjarn von Zernichow Borberg om mediernes anvendelse af data om minoritetsdanskere."
- Jens Raahauge, Folkeskolen, den 4. juni 2021