Når forældre går fra hinanden

Når forældre går fra hinanden

– - En håndbog i forældreansvar

Af

Anita Plesner Björk

Pris

425 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Titlen giver i et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i sager vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Bogen kan læses fra ende til anden eller bruges som en opslagsbog.

Bogen indeholder mange praktiske eksempler i form af afgørelser, domme, samværsordninger m.v. og giver læseren et godt indblik i, hvordan sagerne behandles i det offentlige system. Titlen beskæftiger sig dybtgående med de områder, der erfaringsmæssigt skaber uoverensstemmelser mellem skilsmisseforældre, fx forældremyndigheden. Blandt de mange spørgsmål der bliver behandlet kan nævnes:

  • Hvordan forbereder man sig, og hvad sker der på et møde i Statsforvaltningen?
  • Hvad lægges der vægt på, når der træffes afgørelse om, hvem barnet skal bo hos?
  • Hvordan løser man uenighed om barnets skole, pas, medicinsk behandling m.v.?

Bogen henvender sig til jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere i socialforvaltningen, psykologer, studerende og andre, der beskæftiger sig med familieretlige spørgsmål. Bogen kan også benyttes af forældre, der står over for et samlivsbrud og gerne vil sætte sig ind i reglerne vedrørende forældremyndighed og forældreansvar og blive klædt på til sagsbehandlingen i Statsforvaltningen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

08.05.2015

Sider:

224

ISBN:

9788757498158

"Bogen giver et indblik i de områder, som forfatteren erfaringsmæssigt ved skaber uoverensstemmelser mellem skilsmisseforældre. Der er desuden en mængde praktiske eksempler som blandt andet domme og samværsordninger, som kan give læseren indsigt i, hvordan sagerne behandles i det offentlige system." 
Jeppe Lund, Nyt om Nordsjælland.dk