N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig

– Statskundskabens klassikere

Af

Ove Korsgaard

Pris

180 kr

Om bogen

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) betragtes med rette som den enkeltperson, der har haft størst betydning for dannelsen af den danske nation, det som på engelsk kaldes 'nationbuilding'. Forståelsen og opbygningen af Danmark som nation fandt sted i Grundtvigs levetid og med ham selv som fødselshjælper. Grundtvig nåede i sit lange liv at blive en næsten mytologisk figur, som det i Danmark blev uundgåeligt at forholde sig til, når det drejede sig om temaer som folk, nation, demokrati, frihed, kirke og skole.

I forhold til, hvad der er skrevet om Grundtvigs liv og virke, er det yderst beskedent, hvad der er udgivet om ham som politisk tænker og som aktiv politiker på trods af de mange fremtrædende politikere, der gennem mere end 160 år har hentet inspiration og legitimitet i hans samfundsfilosofi.

I denne bog er det Grundtvigs ideer og virke der er i fokus. Ove Korsgaard gennemgår Grundtvigs liv og levned gennem hans forhold til demokratiet, ligheden og folket, og i lyset af disse hvordan hans frihedsbegreb kommer til udtryk. Bogen indeholder herudover fem centrale tekster af Grundtvig, bl.a. to tekster fra Mands Minde-foredragene, som var offentlige, historiske foredrag om dansk historie 1788-1838 set i europæisk perspektiv. Foredragene blev en stor succes. Kort tid efter blev han præst ved Vartov Kirke, der blev det nye samlingspunkt for den støt voksende tilhængerskare.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

30.05.2012

Sider:

118

ISBN:

9788757427455

N.F.S. Grundtvig” indgår i højskoleforstanders opstillede Mini-kanon for Venstrefolk:
”Det liberale skal kombineres med det folkelige. Ellers risikerer man at ende op i massesamfundets totalitære muligheder”.
- Thue Kjærhus, Højskolebladet 4. oktober 2014

 

"Ove Korsgaards bog giver her et facetteret billede af Grundtvigs forståelse af begrebet folk. Det er kompliceret at beskrive Grundtvig som politisk tænker, fordi hans virke var langstrakt og henover en omskiftelig periode.
Bogen formår imidlertid at holde fokus, samtidig med at nuancerne afdækkes. [ ]
Der er ikke skrevet meget om Grundtvig som politisk tænker, og alene derfor er Ove Korsgaards bog meget velkommen. Men med vinklen på statskundskaben formår Ove Korsgaard desuden at sætte Grundtvig i et nyt og måske overraskende lys."
Zacharias Balslev-Clausen, Dansk Kirketidende  September 2012